Tilgjengeleg kontorareal

I andre etasje i Ullsentralen har vi ledig lokale på vel 90 kvm (Næringsseksjon 5).
Landskap med plass til 6 personar, to cellekontor, møterom med plass til 8 personar, i tillegg til stillerom.
Felles kantine.

For meir informasjon: Christina Kvamme, tlf. 913 04 300.